//
Loed praegu...
Masinaehitus, elektri- ja robotitehnika / Mechanical, Robotics and Electrical Engineering

Anton Rassõlkin. Research and Development of Trial Instrumentation for Electric Propulsion Motor Drives = Elekterveoajamite katsekeskkonna uurimine ja arendamine. TUT Press, 2014

Tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Anton Rassõlkini doktoritööga, mille eesmärgiks oli uurida elekterveoajami põhikomplektide tehnilisi lahendusi ja veoajami tüüpsõlmi. Kuna rahvaarv kasvab ja sellega seoses kasvavad ka transpordimahud, on oluline leida lahendusi asendamaks tänapäeval valdavad sisepõlemismootoriga sõidukid elektrisõidukitega. Elektrisõidukid on tervikuna matemaatiliseks kirjeldamiseks, jälgimiseks ja tulemuste valideerimiseks küllaltki keerukas süsteem. Rassõlkin keskendub elektri- ja hübriidautode elekterveoajami uurimisele. Uuringud hõlmavad selliseid valdkondi nagu elektrimootorid, jõumuundurid, veoajami elektrisalvestid, rekuperatiivpidurid ja laadimismoodused. Eriline tähelepanu on elektrisõidukite modelleerimisel. Rakendatud metoodikat on võimalik kasutada ka teiste elekterveoajamitega sõidukite uurimiseks.

Eraldi peatükk puudutab elektrisõiduki ühendamist elektrivõrguga ja selle mõju süsteemile. Töös kirjeldatud lihtsad ja kiired lahendused on tõestatud teoreetiliselt arvutimudeliga ja praktiliselt katsestendi abil. Pakutud skeemi on võimalik kasutada nii võimsusteguri parandamiseks kui ka faasikoormuste tasakaalustamiseks, pinge reguleerimiseks, väreluse vähendamiseks. Majanduslik kasu ja väiksem kaal saavutatakse veomootorite staatorimähise kasutamisega induktiivpoolide asemel. Oma doktoritöö tulemusi on autor tutvustanud kuueteistkümnel rahvusvahelisel konverentsil.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused