Transpordi-ja liikluskorraldus

Penny Mares “Roadcraft : The Police Driver`s Handbook”, 2013

„Roadcraft“ on ametlik politseiautojuhi käsiraamat, mis on kinnitatud Politseiametnike Assotsiatsiooni poolt. Käsiraamatut kasutatakse nii politseiautojuhtide kui ka tsiviilautojuhtide õpetajate koolitamisel, aga see on kasulik õppematerjal kõikidele autojuhtidele, kes soovivad oma oskusi ja sõiduohutust viia uuele tasemele.

Käesolev uuendatud väljaanne kajastab hiljutisi muudatusi õigusraamistikus, mis puudutavad hädaolukordade lahendamist ja uusi meetodeid ohutu juhtimise õpetamisel. Raamatusse on lisatud uut teavet autotööstuse edusammudest, nt ABS ja SatNAV seadmed ning nende mõju sõiduohutusele. Käsitletud on ka psühholoogilist aspekti, ehk kuidas arendada oma vaimseid oskusi paremaks autojuhiks saamisel.

Materjal on kergesti loetav, hästi liigendatud, palju on illustreerivaid skeeme, jooniseid ja diagramme. Iga peatükk algab põhiliste punktidega ning lõpeb kontrollküsimustega teemast arusaamise kohta.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv