Hoonete ehitus

“Puit- ja puidupõhised konstruktsioonid : õpik kõrgkoolidele”, 2015

Käesolev õpik on mõeldud kasutamiseks kõrgkoolide üliõpilastele, puitkonstruktsioonide alal tegutsevatele projekteerijatele ja ehitajatele ning kõigile teistele, kellel on huvi puitehitiste vastu. Varem on samasisulise eestikeelse õpiku „Puitkonstruktsioonid“ välja andnud L. Allikas ja V. Kulbach 1962. aastal. Käesoleva õpiku koostamise aluseks on Eurokoodeksid, mis on üle võetud Eesti vabariigi standarditeks, samuti on kasutatud puitkonstruktsioonide abimaterjale STEP I ja STEP II ning autorite endi uuringute alusel saadud tulemusi.

Raamatus käsitletakse puitu ja puidupõhiseid materjale, puidukahjustusi, puitkonstruktsioonide arvutamise aluseid, puitkonstruktsioonide arvutust kandepiirseisundis, puitkonstruktsioonide liiteid, tasapinnalisi talasüsteeme ja sõrestikkonstruktsioone. Lisaks antakse ülevaade puitelamute, puitkoorikkatuste, mastide, tornide, sildade, raketiste ja plasttarindite konstruktsioonidest ja nende projekteerimisest.  Kaks viimast peatükki käsitlevad tulepüsivuse projekteerimist, puitkonstruktsioonide valmistamist ja järelevalvet. Neljas lisas on esitatud puitmaterjali tugevusklassid, tugevuse, jäikuse ja tiheduse normväärtused ning modifkatsiooni ja deformatsioonitegurite väärtused, mis lihtsustavad õpiku kasutamist konstruktsioonide projekteerimisel.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv