Hoonete ehitus

Karl Õiger “Ehitiste renoveerimine”, 2015

Raamatus käsitleb Karl Õiger ehitiste renoveerimise seda osa, mis on seotud põhiliste ehitusmaterjalide (betoon, kivi, metall, puit, plastikud, viimistlusmaterjalid), ehituskonstruktsioonide, piirdekonstruktsioonide soojapidavuse, viimistlustööde ja nimetatud aladel sagedamini esinevate kahjustuste ning taastusremondiga. Õpiku lõpupeatükkides vaatleb autor ehitiste avariieelseid ja avariiseisundeid, konstruktsioonide tugevdamise küsimusi ja ka ehitiste osalist või täielikku lammutamist ning ehitusjäätmete käitlemist. Autor tõdeb, et võib ka juhtuda nii, et vanema hoone renoveerimise kulutused on oluliselt suuremad kui uue hoone ehitamine, siis tasuks kindlasti kaaluda ka lammutamist. Erandjuhtumiteks on loomulikult muinsuskaitselised objektid, mille puhul aitaks näiteks konserveerimine või renoveerimine. Õpiku koostamisel on autor kasutanud erialakirjanduses leiduvat teavet, oma pikaajalisi ehitusalaseid kogemusi ja fotomaterjali.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv