Reaalained

“Investeeringute matemaatika alused”, 2015

Käesolev raamat tutvustab finantstehingute analüüsimisel kasutatavaid põhilisi matemaatilisi meetodeid ning nende rakendamist investeerimisotsuste tegemisel. Teose alguses on toodud põhimõisteid selgitav sõnastik ja olulisemad valemid. Tutvustatakse intresside arvestamise meetodeid ning nende kasutamist investeeringute tulususe hindamisel. Käsitletakse erinevat tüüpi laenude ja liisingutega kaasnevaid arvutusi ning kirjeldatakse väärtpaberiportfelli riskide hindamise klassikalist meetodit. Iga teema all on toodud ülesanded ning teose lõpus ka ülesannete vastused.

Raamat on mõeldud kõigile bakalaureusetaseme üliõpilastele, kes puutuvad õppetöös kokku rahandust käsitlevate probleemidega, aga ka kõigile neile, kes tunnevad huvi investeerimise ning muu rahaga seonduva vastu. Teose aluseks on finantsmatemaatika valikkursuse loengud, mida autorid on lugenud Tallinna Ülikoolis aastatel 2002-2013.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv