//
Loed praegu...
Reaalained / Sciences

Jaan Janno. Arvutusmeetodid : õpik kõrgkoolidele. TTÜ Kirjastus, 2016

Õpikus käsitletakse arvutusmeetodeid võrrandite, võrrandsüsteemide, ekstreemumülesannete ja funktsioonide lahendamiseks, tuletiste ja integraalide arvutamiseks ning diferentsiaalvõrranditele püstitatud ülesannete lahendamiseks. Lisaks meetodite kirjeldusele selgitatakse ka meetodite matemaatilist tausta: analüüsitakse täpsust ja vigu, tuletatakse algoritme. Lisatud on teoreeme kohtades, kus need aitavad materjali paremini mõista. Suur osa matemaatilisi seoseid on formuleeritud ilma tõestuseta. Materjali on täiendatud näidetega ja iga peatüki lõpus on ka ülesanded iseseisvaks lahendamiseks. Õpik on eeskätt mõeldud tudengitele, kes õpivad erialasid, mis olulisel määral kasutavad matemaatikat.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused