Reaalained

Jaan Janno “Arvutusmeetodid : õpik kõrgkoolidele”, 2016

Õpikus käsitletakse arvutusmeetodeid võrrandite, võrrandsüsteemide, ekstreemumülesannete ja funktsioonide lahendamiseks, tuletiste ja integraalide arvutamiseks ning diferentsiaalvõrranditele püstitatud ülesannete lahendamiseks. Lisaks meetodite kirjeldusele selgitatakse ka meetodite matemaatilist tausta: analüüsitakse täpsust ja vigu, tuletatakse algoritme. Lisatud on teoreeme kohtades, kus need aitavad materjali paremini mõista. Suur osa matemaatilisi seoseid on formuleeritud ilma tõestuseta. Materjali on täiendatud näidetega ja iga peatüki lõpus on ka ülesanded iseseisvaks lahendamiseks. Õpik on eeskätt mõeldud tudengitele, kes õpivad erialasid, mis olulisel määral kasutavad matemaatikat.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv