Moetööstus

Tiina Jürgen “Mulgi rahvarõivad”, 2015

Käesolevas raamatus tutvustatakse Mulgimaa rahvarõivaid. Erinevalt paljudest teistest teostest, kus esitletakse vaid mõnda rõivakomplekti, näidatakse siin traditsioonilise rõivastuse muutust ja arengut ajas. Eesmärk on siduda rõivakultuuri konkreetsete inimeste, paikade ja lugudega. Esemete juures on toodud võimalikult palju teavet nende kasutajate ja valmistajate kohta.

Kogumik jaotub ajalooliste kihelkondade põhjal neljaks peatükiks: Halliste-Karksi, Helme, Paistu ja Tarvastu. Igas peatükis on esemete kaupa ülevaade konkreetse piirkonna rõivastest. Üldjuhul on illustreerimiseks esitatud selle kihelkonna vanu esemeid. Nende võimalikku kasutust näitavad erakogus olevad tänapäeval valmistatud rõivakomplektid. Enamlevinud rõivatüüpide kohta on koostatud vanade esemete põhjal lõikeskeemid, mis esindavad piirkonnale omaseid lõikeid laiemalt. Teose lõpus on kõigi lõikeskeemide aluseks olevate originaalesemete joonised ja mõõdud oma algsel kujul ilma kohandusteta. Raamatu illustreeriva materjali koostamise juures on silmas peetud ka käsitöömeistrite huve: võimalusel on fotode juures näidatud esemete mõõt või konkreetse foto mõõtkava. Olulised ornamendid on trükitud ka mustriskeemina – nii on võimalik tehnikat tundval inimesel seda uutes töödes kasutada. Paljudest esemetest on toodud mõõtkavaga detailivaated, mis võimaldavad foto põhjal mustrite ja tehniliste võtete määramist, selliselt esitletud materjal ehk inspireerib paljusid meistreid ajaloolisi elemente oma loomingus taas kasutama.

Kogumiku aluseks on Viljandi Muuseumi etnograafiakogu kuraator Tiina Jürgeni poolt Viljandi Muuseumi aastaraamatute tarbeks koostatud tekstid, mida on selle teose jaoks olulisel määral täiendatud. Suure töö on ära teinud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilased ja õppejõud, kes on õppetöö käigus teemakohaseid materjale koondanud ja süstematiseerinud.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv