//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science, Teadustöö metodoloogia / Research Methodology

Daniel R. Montello. An Introduction to Scientific Research Methods in Geography and Environmental Studies. SAGE, 2013

Raamat käsitleb geograafia- ja keskkonnaalaste uuringute läbiviimist ja tõlgendamist. Teoses tutvustatakse teadustöö põhimõisteid, teaduslikku kommunikatsiooni ehk kirjastamist teadusajakirjades, uurimistöö disaine, andmekogumismeetodeid (nt mõõtmine, vaatlus, küsitlus, intervjuud ja testid), statistilist andmeanalüüsi, andmete esitamist tabelites ja graafikutes. Lisaks käsitletakse andmete usaldusväärsust ja kehtivust, eetikat ning infotehnoloogia rolli uurimistöös. Iga peatüki juures on toodud ka juhtumiuuringud. Raamatu positiivseks väärtuseks on tema avatus interdistsiplinaarsusele: omavahel seostakse loodus-, humanitaar- ja sotsiaalteadused.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused