Majandus ja juhtimine, Teadustöö metodoloogia

“The Handbook of Online and Social Media Research : Tools and Techniques for Market Researchers”, 2010

Raamatu eesmärk on tutvustada turu-uuringutes kasutatavaid praktikaid, mis tuginevad internetile ja sotsiaalmeediale. Sissejuhatuses antakse ülevaade põhiterminitest, valdkonna hetkeolukorrast ja trendidest. Esimeses osas keskendutakse veebiküsitluste põhjal koostatud kvantitatiivsetele turu-uuringutele. Teises osas on vaatluse all kvalitatiivsed meetodid (nt fookusgrupid), kolmandas sotsiaalmeedia vahendusel koostatud turu-uuringud. Neljandas osas käsitletakse rahvusvahelisi, ettevõtetevahelisi ja avaliku sektori uuringuid, viiendas vaadeldakse uusi teemasid antud valdkonnas, millest uurijad peaksid teadlikud olema. Igas teema juures on näidetena esitatud juhtumiuuringud, et näha, kuidas meetodid on konkreetses olukorras toiminud. Raamatu lõpus on kasutatud terminite sõnastik.

Käsiraamat on täies mahus loetav ka veebis

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

 

 

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv