//
Loed praegu...
Majandus ja juhtimine / Economy and Management, Teadustöö metodoloogia / Research Methodology

The Handbook of Online and Social Media Research : Tools and Techniques for Market Researchers. John Wiley & Sons, 2010

Raamatu eesmärk on tutvustada turu-uuringutes kasutatavaid praktikaid, mis tuginevad internetile ja sotsiaalmeediale. Sissejuhatuses antakse ülevaade põhiterminitest, valdkonna hetkeolukorrast ja trendidest. Esimeses osas keskendutakse veebiküsitluste põhjal koostatud kvantitatiivsetele turu-uuringutele. Teises osas on vaatluse all kvalitatiivsed meetodid (nt fookusgrupid), kolmandas sotsiaalmeedia vahendusel koostatud turu-uuringud. Neljandas osas käsitletakse rahvusvahelisi, ettevõtetevahelisi ja avaliku sektori uuringuid, viiendas vaadeldakse uusi teemasid antud valdkonnas, millest uurijad peaksid teadlikud olema. Igas teema juures on näidetena esitatud juhtumiuuringud, et näha, kuidas meetodid on konkreetses olukorras toiminud. Raamatu lõpus on kasutatud terminite sõnastik.

Käsiraamat on täies mahus loetav ka veebis: http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/lelang/2010/12/07/2010-12-07__14-30-06__-rehabilitasi-gedung.pdf

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

 

 

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused