Teadustöö metodoloogia

“Research Methods for Operations Management”, 2016

Raamatus tutvustatakse operatsioonide juhtimise ja sellega lähedalt seotud rakendusuuringute juhtimise valdkonnas kasutatavaid uurimismeetodeid. Pakutakse nii praktilisi nõuandeid, metodoloogilisi suuniseid kui ka erinevaid lähenemisviise teadusuuringute kirjeldusele ja analüüsile. Antakse ülevaade uurimistöö koostamise protsessist ja tutvustatakse erinevaid meetodeid, nt küsitlus-, juhtumi-, väli- ja tegevusuuring ning modelleerimine. Peatükid on loogiliselt järjestatud, aga on loetavad ka täiesti eraldiseisvate artiklitena. Õpik tugineb Euroopa haridusvõrgustiku doktoriõppe (European Doctoral Educational Network EDEN) programmil, mis pakub doktoriõppe üliõpilastele abi uurimistööde tegemisel.

Raamat sobib magistri- ja doktoritöö kirjutajatele, aga ka algajatele uurijatele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv