Teadustöö metodoloogia

Jon Curvin “Quantitative Methods : A Short Course”, 2004

Raamatu eesmärk on tutvustada kvantitatiivseid uurimismeetoditeid, mis keskenduvad uuritava tunnuste kirjeldamisele läbi mõõtmise, vastates esmajoones küsimusele, kui palju mingit nähtust, omadust või tunnust esineb. Kvantitatiivuuringu põhieesmärgiks on saada statistiliselt usaldusväärseid andmeid järelduste tegemiseks. Teoses antakse ülevaade lihtsamatest matemaatilistest ja statistilistest meetoditest ning tutvustatakse peamisi kvantitatiivse modelleerimise võimalusi. Lisaks õpetatakse töötama numbriliste algandmetega, tegema üldistusi ja esitama tulemusi erineval moel, mõistma statistiliste mudelite koostamist, tulemuste tõlgendamist ja esitamist ning oskust vajadusel arvutusutabeleid kasutada. Raamat on kasutajasõbralik, töötavatele näidetele orienteeritud ja sobilik paljude erialade üliõpilastele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv