Keskkonnatehnoloogia

Jaan Karu “Veevärk”, 2016

Tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli emeriitdotsent Jaan Karu õpikuga, mis on koostatud spetsiaalselt Tehnikaülikooli keskkonna- ja veetehnika erialade õppeprogrammide jaoks, kuid on vajalik lugemisvara ka veevarustuse alal töötavatele spetsialistidele, välisveevärgi kohta teavet otsivatele õppuritele ja praktikutele. Raamatu koostamisel on arvestatud TTÜ kirjastuses aastatel 2009–2011 välja antud õppematerjale “Tarbeveekäitlus I–III” (kättesaadavad ka meie raamatukogus) ning Eesti standardi EVS 847-2014 Veevärk osa 1 “Veehaarded” ja osa 2 “Veetöötlus” nõudeid.

Õpikus käsitletakse tarbevee (joogi-, olme- ja tootmisvee) ettevalmistamist looduslikust veest, ehk vee puhastamist, töötlemist ja käitlemist. Kõike etappe on põhjalikult kirjeldatud, sealhulgas ka veevarustuse allikaid, veehaardeid, välisveevõrgus olevaid rajatisi, vee omadusi ja joogiveele esitatavaid nõudeid, loodusliku vee töötlemise meetodeid, tehnoloogilisi protsesse ning selleks kasutavaid seadmeid. Erilist tähelepanu on pööratud vee keemilise töötlemise seaduspärasuste selgitamisele ja vee desinfitseerimisele. Käsitletakse ka metalltorustike korrosiooni ja vee stabiliseerimist, põhjavee puhastamist ja tootmisvee ettevalmistamise jaoks vee pehmendamist ning jahutamist ringlusveevärkides.

Õpik on kättesaadav ka Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Vaata saadavust e-kataloogist ETSER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv