Teadustöö metodoloogia

Ranjit Kumar “Research Methodology : A Step-by-Step Guide for Beginners”, 2014

See raamat on mõeldud neile, kel puudub varasem kogemus uurimistöö kirjutamisel. Teoses tutvustatakse uurimisprotsessi üldiselt ja seejärel lähemalt erinevaid meetodeid (kvalitatiivsed, kvatitatiivsed ja kombineeritud uurimismeetodid). Raamat on väga detailne ning samm-sammult harutatakse lahti iga uurimistöö etapp: kuidas sõnastada teema, missugused eetilised aspektid uurimistööga seonduvad, sobiva kirjanduse valimine, uuringu kavandamine, valimi koostamine, kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kogumine ning uurimistulemuste kajastamine.

Teose tekst on lihtsalt loetav, toodud näited on ajakohased ja aktuaalsed. Raamat on sobilik bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv