Teadustöö metodoloogia

“Focus Groups : A Practical Guide for Applied Research”, 2015

Praktiline käsiraamat annab ülevaate, kuidas viia läbi struktureeritud küsitluskava järgi toimuvat rühmaintervjuud. Tutvustatakse fookusgrupi mõistet üldiselt ja võetakse läbi kõik teemad fookusgrupi kaasamise protsessis: üldine tutvustus, uuringu planeerimine, küsimustiku suuna määramine, gupiliikmete valimine, erinevad projektiivtehnikad, küsimuste tüübid ja modereerimine, veebipõhine intervjueerimine ja telefoniküsitlused ning uuringu tulemused, analüüsimine ja esitlus. Raamatu ülesehitus võimaldab kerget teemades navigeerimist ning toodud on palju vajalikke teoreetilisi ja praktilisi näpunäiteid, et saavutada parim tulemus.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv