Teadustöö metodoloogia

Ray Lucas “Research Methods for Architecture”, 2016

Praktiline käsiraamat annab ülevaate arhitektuurivaldkonnas kasutatavatest uurimismeetoditest üliõpilastele, arhitektuuriajaloolastele ja teadlastele. Uurimismeetodite paljusus teeb õige meetodi ja lähenemisviisi valimise algaja uurija jaoks keeruliseks, kuid Ray Lucase teos on sel puhul autoriteetseks allikaks.

Raamatu sisu on jagatud kahte ossa. Esimeses osas tutvustatakse arhitektuurialase uurimistöö läbiviimise alustõdesid (uurimisküsimuse defineerimine, intervjueerimine, uuringu läbiviimine välitöödel või raamatukogus, töö kirjutamine ja esitlemine) ning teine osa keskendub praktilistele rakendustele ja juhtumiuuringutele, mis tegelevad keskkonnapsühholoogia, ruumipoliitika, kaardistamise ja etnograafilise uurimise teemadega. Tutvustatakse erinevaid üliõpilaste poolt tehtud uurimisprojekte ning oluline on näha neidsamu töid juba rakendatuna väljaspool akadeemilist konteksti.

Ray Lucas on Manchesteri Ülikooli arhitektiõppe vanemõpetaja, kelle huvide hulka kuulub antropoloogia ja selle kohaldatavus arhitektuurile. Tema artikleid on avaldatud paljudes akadeemilistes ajakirjades.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv