Teadustöö metodoloogia

Richard Fellows “Research Methods for Construction”, 2015

„Research methods for construction“ on mõeldud ehituse, geodeesia ja arhitektuuri eriala üliõpilastele bakalaureuse-, magistri- või doktoritööde koostamiseks.

Autorid rõhutavad, et uurimistöö tegemine on pidevas muutumises. Juurde tekib uusi uurimismeetodeid ning järjest enam mängib rolli infotehnoloogia. Surve uurimistööle võib olla nii ajaline kui ka rahaline ning seetõttu unustatakse sageli, mis oli uurimistöö eesmärk ning miks ja kuidas seda tegema peab. Uurimistöö koostamiseks peaks orienteeruma olemasolevates filosoofilistes teooriates (nt ontoloogia, epistemioloogia) ja nendest tulenevates metodoloogiates. Tähtis on valida kõikide uurimismeetodite seast sobiv oma uurimistööst lähtudes. Kuna uurimisvaldkonnana on ehitus suhteliselt uus ala, siis on oluline nõuda rangust uurimismeetodite reeglitest ja tehnikatest kinnipidamisel. Samuti on ökoloogiliste ja ehituslike eksijärelduste tegemise vältimiseks vaja hoolega jälgida nõuetele vastavate statistiliste testide kasutamist.

Raamat on jaotatud kolmeks osaks: uurimistöö teema väljatöötamine, uurimuse läbiviimine ja tulemuste esitlemine. Iga teema on varustatud asjakohaste näidetega.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv