Teadustöö metodoloogia

“Advanced Research Methods in the Built Environment”, 2008

Tegemist on juhendmaterjaliga ehitus- ja arhitektuurivaldkonna magistriõppe üliõpilastele, doktorantidele ja õppejõududele. Raamatu eesmärgiks on olla sillaks bakalaureusetasemel kasutatavate lihtsamate uurimismeetodite ja keerulisemate interdistsiplinaarsete tekstide vahel.

Tehiskeskkond on väga interdistsiplinaarne valdkond. Ka uurimistööde tegemisel laenatakse teooriaid kunstist, filosoofiast, sotsioloogiast, majandus- ja õigusteadusest ning statistikast.

Raamatus käsitletakse teemasid alates filosoofilistest teooriatest kuni praktiliste nõuanneteni välja, näiteks metodoloogiline pluralism ehituse juhtimises, feministlik uurimistöö, epistemioloogia, põhistatud teooria, juhtumiuuringud, intervjuud, küsimustiku koostamine, tarkvara kvalitatiivsete andmete anaüüsimiseks, kvantitatiivsete andmete analüüs, sotsiaalvõrgustiku analüüs, uurimistöö tulemuste avaldamine eelretsenseeritavates teadusajakirjades, teadlaste hoiakud ja motivatsioon.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv