Teadustöö metodoloogia

“Design Science Research : A Method for Science and Technology Advancement”, 2015

Käesolevas raamatus tutvustatakse uurimismeetodit design science research (DSR), teisiti nimetatud ka kui konstruktiivne uurimisviis, mis aitab lahendada probleeme äri, teaduse ja tehnoloogia valdkonna uurimistööde kavandamisel ja läbiviimisel.

Praegusel ajal keskenduvad uurimused peamiselt nähtuste uurimisele, kirjeldamisele, selgitamisele ja ennustamisele ning vähe tähelepanu pööratakse lahenduste väljapakkumisele. Konstruktiivne uurimisviis võimaldab probleemidele lahendusi leida, mitte vaid neid uurida ja kirjeldada. Seda lähenemist kasutatakse inimeste huve teenivate tehisesemete leiutamiseks. Konstruktiivse lähenemise abil töötatatakse välja innovaatisi lahendusi, mis lahendavad reaalse maailma probleeme ning samal ajal annavad teadusmaailma olulise panuse.

Konstruktiivne uurimisviis on sobiv valik, kui uurijad peavad organisatsioonidega koostööd tegema, et testida uusi ideid reaalsetes tingimustes. Meditsiini ja tehnoloogia valdkonnas on selle uurimismeetodi kasutamine muutunud üsna tavapäraseks, teiste erialade puhul veel mitte. Kuna konstruktiivse uurimisviisi kohta kirjandust eriti veel pole, annab käesolev raamat sellest üsna põhjaliku ülevaate.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv