//
Loed praegu...
Majandus ja juhtimine / Economy and Management

Richard Barker. Raamatupidamise raudwara. Raudwara, 2017

Raamatupidamise korrektne korraldamine on iga ettevõtte üks tugipunkte, mitte üksnes seadustest tuleneva kohustuse tõttu, vaid seepärast, et finantsandmed on olulised indikaatorid ettevõtte üldise arengu analüüsis. Igakuine ülevaade laekumistest, arvetest, muutuvkuludest ja bilansist lubab otsustada ettevõtte edasise käekäigu üle ja teha õigeid juhtimisotsuseid. Autor on toonud välja kõige olulisemad raamatupidamise kontseptsioonid. Raamat on mõeldud eelkõige kesk- ja tippastme juhile, alustavale ettevõtjale ja ärijuhtimist õppivale tudengile.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused