Tootmine ja tootmiskorraldus

Rein Küttner “Nüüdistootmise õpetus : tootmise planeerimine ja juhtimine konkurentsivõime parandamiseks”, 2016

Raamatu eesmärk on anda ülevaade tootmise planeerimisest ja juhtimisest nüüdisaegsetes väike- ja keskmistes ettevõtetes. Õpik on valminud Rein Küttneri õppe- ja teadustöö jooksul Tallinna Tehnikaülikoolis kogutud teadmiste ülevaatena ning suunatud peamiselt doktoriõppe, aga ka magistriõppe üliõpilastele.

Raamat on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis tutvustatakse tootmisõpetuse arenguid ja tootmisssüsteemi arendamise põhimõtteid. Teises peatükis käsitletakse toote ja tootmise planeerimise aluseid ja kasutatavaid metoodikaid. Kolmandas peatükis esitatakse ülevaatlik äri- ja tootmisprotsesside planeerimise ja juhtimise süsteemide ning kulupõhise juhtimise lähenemise kirjeldus. Peatükkide lõpus on materjali paremaks omandamiseks kordamisküsimused.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv