Hoonete ehitus

“Tuulduvad fassaadid”, 2017

Tuulduv fassaad on üldnimetus sellist tüüpi tarindile, kus voodrimaterjali taga on tarindi kuivamist kiirendav ja niiskustehnilist toimivust parandav katkematu õhkvahe.

Raamatus antakse juhised pikaealiste ja vastupidavate fassaaditarindite projekteerimiseks ja teostamiseks nii uusehitusel kui ka remontimisel. Tuulduva fassaadi korral kehtivad hea ehitustava põhimõtted, mille järgi kontrollitakse fassaadi tehnilist toimivust ja väärtuse säilimist hoone kogu eluea jooksul. Esile on toodud tuulduva fassaaditarindi iseärasused ja see, kuidas neid ehituse eri etappidel arvesse võtta.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv