Reaalained

“Gümnaasiumi lai matemaatika I : avaldised ja arvuhulgad, võrrandid, võrratused”, 2017

Käesolev õpik käsitleb gümnaasiumi laia matemaatika kursust ning võimaldab materjali ka iseseisvalt omandada. Ülesanded on jagatud kolmeks osaks. Iga teoreetilise osa juures on õppimisülesanded, mille juurde on lisatud viited vajaliku valemi või näite kohta. Lk 182 on toodud harjutusülesanded, mis on mõeldud õpitud teemade iseseisvaks harjutamiseks ning neis vihjeid valemitele ja näidetele ei ole. Lk 186 leiab ülesanded, milles tuleb osata rakendada omandatud materjali erinevates olukordades ning siduda erinevate matemaatikavaldkondade teadmisi. Raamatu lõpus on toodud ka vastused.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv