Keskkonnatehnoloogia

F. Stuart Chapin, Pamela A. Matson, Peter M. Vitousek “Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology”, 2011

Maa kliima, taimestik ja loomastik on pidevas muutumises ning seepärast on hädavajalik mõista maismaa ökosüsteeme, selle protsesse ja nende tundlikkust keskkonna muutuste suhtes. See ongi käesoleva teose raamistikuks.

Ökosüsteemi ökoloogia uurib seoseid organismide ja nende füüsilise keskkonna vahel maa süsteemide kontekstis. Raamat annab teadmisi ökosüsteemi ökoloogia ajaloolisest taustast, struktuurist ja kontseptuaalsetest edusammudest. Esile tõstetakse uusi ideid ja lisatud on asjakohaseid arvandmeid. Iga peatüki lõpus on kokkuvõte teemast, kordamisküsimused ja soovitused täiendavaks lugemiseks. Raamat on sobilik lugemismaterjal kõikidele ökosüsteemi ökoloogia kursuse üliõpilastele ning paljude valdkondade ressursijuhtidele ja teadlastele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv