//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science

Waste Management and Sustainable Consumption : Reflections on Consumer Waste. Routledge, 2015

Tegemist on raamatuga jäätmetest, säästvast tarbimisest ja jätkusuutlikkusest jäätmete käitlemisel. Raamat on jaotatud neljaks osaks: tarbimine ja jäätmed, jäätmekäitlus, sotsiaalkultuurilised vaated jäätmetele, jäätmete vältimine. Teemasid käsitletakse keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja kultuuriteooriatest lähtuvalt ning pakutakse praktilisi lahendusi jäätmete probleemi lahendamiseks ja tarbijatele stiimuleid enda poolt tekitatava jäätmehulga vähendamiseks. Lisatud on näiteid juhtumiuuringutest nii Rootsist, Jaapanist, USA-st, Indiast kui ka Katarist. Raamat on sobilik lugemismaterjal erineva astme üliõpilastele, teadustöötajatele, aga ka poliitikakujundajatele ja praktikutele.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused