Tootmine ja tootmiskorraldus

Eedo Kalle “Tootlikkusealane evolutsioon Eestis”, 2013

Käesolevas raamatus püütakse esitada tootlikkusealast evolutsiooni Eestis alates 20. sajandi algusest. Sedalaadi uurimus on Eestis esmakordne ja seetõttu ei pretendeeri see ka kõikehaaravusele, samuti ei ole autori sõnul välistatud ebatäpsused ja vajakajäämised.

Tootlikkusealast evolutsiooni on püütud avada läbi erinevate ajajärkude tootlikkuse üldises käsitluses ja mõõtmises, tootlikkuse statistikas, tegurites, uurimis- ja arendustöödes ning õppetöös. Kõikide ajajärkude käsitluste lõpus on toodud kokkuvõtlikud järeldused. Igas perioodis on ajalooetapiti sarnasusi ja igast perioodist on midagi kasulikku õppida. Autor nendib lõppsõnas, et tootmisalane evolutsioon Eestis jätkub ja samuti ka vastavad uuringud.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv