Teadustöö metodoloogia

Anti Kidron “Ütle veidi teisiti”, 2018

Anti Kidron püüab oma raamatus näidata, et hea sõnaseadmise saladus peitub oskuses siirduda mõtete esmaselt kirjapanekult teksti lihvimisele ja osalisele ümbersõnastamisele, mille järel tekst muutub selgemaks, ilmekamaks ja löövamaks. Teksti viimistledes saab oma eneseväljendust muuta sisukamaks ja kujundlikumaks, eemaldada liigne, lisada puuduv ja sobitada oma teksti paremini sobivaid väljendeid. Raamatusse on kogutud hulgaliselt keelevigade avastamise ja kõrvaldamise juhiseid, sadu rööpväljendeid, sõnaseadmisel tuge andvaid lausemalle, ilmekamate väljendite leidmise ja loomise nippe, sünonüüme pahesõnadele jne.

Teos on igati vajalik kõigile, kes soovivad oma kirjutamisoskust parandada ja muuta teksti loomise vaevalisest kirjatööst paeluvaks mänguks. Raamat on abiks ka teadus- ja lõputöö kirjutamisel.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv