//
Loed praegu...
Teadustöö metodoloogia / Research Methodology

Gary Thomas, Kevin Myers. The Anatomy of the Case Study. SAGE, 2015

Käesolev raamat annab ülevaate, millele juhtumiuuringu läbiviimisel tugineda. Käsitletakse juhtumiuuringute ajaloolist ja teoreetilist tausta, peamisi mõisteid, staatust, tõelevastavust ja olulisust sotsiaalteaduste valdkonnas tehtavates teadustöödes, samuti juhtumiuuringute tüpoloogiat, ülesehitust, üldistuste tegemist ning kohustuslikke komponente. Eraldi peatükis tutvustatakse praktiliselt läbiviidud juhtumiuuringuid, milles on kasutatud erinevaid andmete kogumise ja analüüsimise meetodeid.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused