//
Loed praegu...
Humanitaarained / Humanities

Valitsused ja riigimehed : TEA entsüklopeedia eriväljaanne. TEA kirjastus, 2018

Entsüklopeedilisse vormi on jõudnud väga oluline osa meie omariikluse ajaloost – valitsused ja riigimehed. TEA entsüklopeedia eriväljaanne annab ülevaate Eesti valitsemisest alates 1917. aastast kuni tänapäevani.

Teos on ajaliselt jaotatud kolme ossa: Eesti Vabariigi rajamine kuni Teise maailmasõjani, okupatsiooniperiood ja eksiilvalitsuste tegevus ning riikliku iseseisvuse taastamine ja iseseisva riigi rajamine kuni 2018. veebruarini. Neljandaks osaks on riigimeeste, olulisemate ministrite, eksiilvalitsuste juhtide ning erakorraliste esinduskogude esimeeste elulood. Entsüklopeedias tuginetakse originaaluurimustele ja käsitletakse mõningaid tahke, mis on laiemale publikule seni teadmata olnud. Kasutamise hõlbustamiseks on lõppu lisatud isikunimede register ja põhjalik olulisemate teoste ja muude publitseeritud allikate loetelu.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused