Arhitektuur ja kunst

Luis Fernández-Galiano, Lisa Heschong “Arhitektuur ja soojusmõõde”, 2018

Tegemist on sarja “Ehituskunsti raamatukogu” sarja 2. väljaandega, mis koosneb kahest tekstist:
Luis Fernández-Galiano “Soojuslik ruum arhitektuuris: arhitektuur ja tuli Vitruviusest Le Corbusier’ni” (1991);
Lisa Heschongi “Soojusnauding arhitektuuris” (1979).

Mõlemad tekstid on pühendatud arhitektuuri soojusmõõtmele ja keskenduvad külmavõitu kliima ja ruumipraktika suhetele. Esimeses käsitletakse ühtlase soojusruumi tekkelugu ja sotsiopoliitilist tausta, teises seatakse ideaaliks ühtlase temperatuuriga ruumi asemel mitmekülgne soojusruum ja uuritakse võimalusi selle saavutamiseks.

Ruumipraktika puhul on soojusmõõde oluline, sest loomuliku kliima vajakajäämisi tuleb kompenseerida ja klassikaliste arhitektuuritraktaatide kohaselt tärkas arhitektuur just sellestsamast vajadusest. Kuidas luua sellist avalikku ruumi, mis sobiks meie külmavõitu kliimasse, millised tingimused esitab selline kliima ruumile ja millise jälje jätab lõputu sooja ja külma vahel kõikumine kultuurile, kuidas saada külmast võitu ja mida on võimalik ammutada meie mitteteadvuse kihistustest, mis on lahutamatult seotud temperatuuri kõikumisega? Kõigile neile küsimustele üritataksegi raamatus vastust leida.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv