Kinnisvara korrashoid

“Kinnisvara korrashoid : käsiraamat omanikule”, 2001

Raamatus keskendutakse elamute (eluhoonete), aga ka mitteelamute (mitteeluhoonete) ning nende juurde kuuluvate rajatiste korrashoiu küsimustele. Käesolev materjal on heaks abiliseks ja aluseks kinnisvara omanikule professionaalse kinnisvara haldus- ja hooldusteenuse hankimisel halduse ja hoolduse teenuste turult. Kinnisvara omaniku jaoks on alati oluline korraldada oma kinnisvara korrashoid selgelt määratletult, täpselt eesmärgistatult ja professionaalsel tasemel ning selle raamatu eesmärgiks ongi anda omaniku huvidele ja ootustele vastava teenuse leidmise juhised (lepingute sõlmimised, järelvalve).

Autorid on veendunud, et mida paremini läheb kinnisvara omanikul, seda edukamad on ka kinnisvara haldajad ja hooldajad ning seda tervem, õnnelikum ja tegusam on ühiskond tervikuna. Teemad on autorite poolt esitatud võimalikult lihtsas keeles ja selges sõnastuses.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv