//
Loed praegu...
Humanitaarained / Humanities

Peter L. Berger, Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus : teadmussotsioloogiline uurimus. Ilmamaa, 2018

Tegemist on teedrajavate sotsioloogide Peter L. Bergeri ja Thomas Luckmanni monograafiaga, milles tegeletakse kahe teemaga: tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus ja sotsiaalse teadmuse kujunemine. Bergeri ja Luckmanni olulisest panusest sotsioloogias ja seostest erinevate humanitaardistsipliinidega on pikemalt kirjutanud Anti Raidviir teose järelsõnas.

Raamatus uuritakse, kuidas ühiskonnas kujuneb ja kinnistub normatiivne, endastmõistetav teadmiste kogum ja kuidas toimub mingi käsitluse juurutamine ja seadustamine (legitimiseerimise ja institutsionaliseerimise kaudu) ning milline on seadustamise protsess. Teos on soovituslik lugemine igale humanitaarile, aga ka kõigile ühiskonnast huvitatuile, kuna valgustab läbi paljud meie sisseharjunud ja objektiivseks peetavad, aga tegelikult kokkuleppelised ja sotsiaalselt loodud tegelikkusse kuuluvad mehhanismid.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused