Kinnisvara korrashoid

“Kinnisvara korrashoiu strateegia ja korraldus eluaseme omanikule”, 2004

Raamatu I ja IV osas antakse ülevaade Balti ja eelkõige Eesti elamusektoris ja kinnisvara korrashoiu alal toimuvatest arengutest ning tutvustatakse standardi EVS 807:2004 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused“ põhialuseid. II ja III osas ja lisades esitatakse hea näitena Skandinaavia kinnisvara korrashoiu strateegia koostamise, hanke ja korrashoiu korraldamise mudel (Soome näitel).

Raamat on mõeldud kõigile Eestis kinnisvara korrashoiuga tegelevatele inimestele, aga eelkõige kinnisvara omanikele. Teos on koostatud Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Soome Keskkonnaministeeriumi ja Tallinna Linnavalitsuse toetusel.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv