Teadustöö metodoloogia

Paul D. Leedy, Jeanne Ellis Ormrod “Practical Research : Planning and Design”, 2015

Tegemist on praktilise ja interdistsiplinaarse suunitlusega käsiraamatuga uurimistöö tegemisest mistahes uurimisvaldkonnas antropoloogiast zooloogiani. Teemadest käsitletakse kõiki uurimistöö kirjutamise etappe – töö eesmärgi püstitamine, erinevad uurimismeetodid, töö kirjandusega, andmete analüüsimine ja tulemuste esitlemine. Iga peatüki lõpust leiab teemakohaseid soovitusi edasiseks lugemiseks.

Raamatu lõppu on lisatud põhjalik sõnaseletuste loend, kasutatud kirjanduse loetelu ja otsimist hõlbustav register.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv