//
Loed praegu...
Humanitaarained / Humanities

Tõnu Lehtsaar. Suhtlemiskonflikti psühholoogia. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015

Tegemist on raamatuga konfliktoloogia valdkonnast, mis on kujunenud iseseisvaks sotsiaalteaduste haruks. Raamat koosneb neljast osast, millest esimeses antakse ülevaade konfliktist üldiselt ja selle tüpoloogiast, teises käsitletakse konflikti psühholoogilisi põhjusi, kolmandas konflikti eskalatsiooni ehk vohamist ja viimane osa on pühendatud konfliktide lahendamisele. Tekstidesse on lisatud arvukalt näiteid autori nõustamispraktikatest, koolitustelt ja ettetulnud reaalsetest olukordadest. See hariv ja köitev raamat on mõeldud kõigile suhtlemispsühholoogiast huvitatuile.

 

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused