Teadustöö metodoloogia

Kathrynn A. Adams, Eva K. Lawrence “Student Study Guide with IBM SPSS Workbook for Research Methods, Statistics, and Applications”, 2019

Tegemist on töövihikuga, mis mõeldud kasutamiseks koos samade autorite kirjutatud õpikuga “Research methods, statistics, and applications”. Töövihikus on harjutusülesanded teadustööde uurimismeetoditest, statistikast ja rakendustest.

Iga peatüki alguses tutvustatakse lühidalt vastavat teemat, milliseid teadmisi juurde õpitakse. Järgnevad põhikontseptsioonide ja rakenduste teemalised ülesanded ja harjutused ning lõpetuseks – kuidas toimub andmete analüüs ja interpretatsioon, kasutades sotsiaalteaduslike andmete analüüsiprogrammi IBM SPSS, mis võimaldab läbi viia erinevaid statistilisi analüüse graafilises keskkonnas.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv