Teadustöö metodoloogia

Robert K. Yin “Case Study Research and Applications : Design and Methods”, 2018

Tegemist on juhtumiuuringute metodoloog Robert K. Yini raamatuga, mis on üks selle valdkonna viidatuim metodoloogiaraamat. Raamatu esmatrükk ilmus juba 1984. aastal ja käesolev trükk on kuues.

Raamatus tutvustatakse rakendusi, mis demonstreerivad, kuidas juhtumiuuringu meetodit on teadlaste poolt edukalt rakendatud nii üksikult kui kombineerituna teiste uurimismeetoditega, samuti juhtumiuuringu meetodi seoseid teiste kvalitatiivsete uurimismeetoditega. Teravdatud tähelepanu all on ka terminoloogia ja eriti mõisted: uurimistöö viis juhtumiuuring, uurimismeetod juhtumiuuring ja juhtum kui juhtumiuuringu ühik. Õppematerjal on vajaliik allikas üliõpilastele ja teadlastele.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv