Keskkonnatehnoloogia

Michael Allaby “Basics of Environmental Science”, 2000

Käesolevas raamatus tutvustatakse teemasid, mis kõik võib koondada mõiste alla „keskkonnateadus“. Materjal on jagatud kuueks peatükiks, milles võetakse vaatluse alla keskkonnateaduse üldmõisted, ajalugu, loodusressursid, biosfäär, maateadused ja keskkonnaohje.

Põhjalikult selgitatakse mõisteid nagu globaalne soojenemine, kõrbestumine, geneetiliselt muundatud toidud, happevihmad, tutvustatakse kümmet peamist bioomi ehk makrosüsteemi.

Teemasid on käsitletud lihtsalt ja mittetehniliselt, lisatud on jooniseid, diagramme ja erinevaid juhtumiuuringuid, iga peatüki lõpus on kokkuvõte ning viited kasutatud kirjandusele.

Sobilik materjal vastava eriala üliõpilastele andes ülevaate looduskeskkonnast ja selle toimimisest.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv