//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science

C. H. Walker. Principles of Ecotoxicology. CRC Press, 2012

Raamat kirjeldab ökotoksikoloogia põhiprintsiipe, tegemist on neljanda täiendatud trükiga. Teos annab mitmekülgse ülevaate sellest, kuidas mürgid ja saasteained looduses toimivad – ülevaade molekulidest populatsioonideni. Autorid kirjeldavad põhilisemaid saastajaid ja nende mõju loodusele. Selgitatakse kuidas mürgid mõjutavad populatsioonide geneetikat ja ökoloogiat, nanoosakeste saaste olemust ja kemikaalrelvade mõju, bioakumulatsiooni toimimist, biomarkereid ja riskihindamist ning saaste monitoorimist. Lisaks sisaldab õpik palju illustratsioonidega juhtumiuuringuid.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused