//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science

Ana Pires, Graça Martinho, Susana Rodrigues. Sustainable Solid Waste Collection and Management. Springer, 2019

Raamat räägib jätkusuutlikust jäätmekäitlusest. Kirjeldatakse detailiselt jätkusuutliku jäätmekogumise tööriistu ja mudeleid, pakutakse välja lahendusi, mis on ökonoomse hinnaga ja madala keskkonnamõjuga. Esimeses pooles tutvustavad autorid jäätmete olemust, jäätmetekke ennetusmeetodeid, taaskasutust, jäätmete kogumist ning töötlemist ja ladestamist. Teises pooles keskendutakse jäätmekogumissüsteemide projekteerimise, opereerimise ja hoolduse kirjeldamisele. Teost saab kasutada jätkusuutlikkuse hindamiseks, välja on toodud tänapäevased kui ka prognoositavad jäätmekäitluse valdkonna väljakutsed.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused