//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science

Marianna Gilli, Susanna Mancinelli, Francesco Nicolli. Household Waste Management : Some Insights from Behavioural Economics. Palgrave Macmillan, 2018

Raamatus tutvustatakse jäätmekäitluse süsteemi Euroopa Liidus ja ringmajanduse kontseptsiooni üldiselt.

Autorid analüüsivad erinevate empiiriliste käitumisalaste uurimuste taustal rahalisi ja mitterahalisi majapidamistes jäätmealast käitumist mõjutavaid motiive. Pakutakse välja soovitusi ja meetmeid jäätmekäitluse alase poliitika muutmiseks.

Raamat sobib lugemiseks teadlastele ja poliitikakujundajatele jäätmekäitluse ja keskkonnamajanduse valdkonnas.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused