//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science

Mark B. Weldon. Fundamentals of Practical Environmentalism. CRC Press, 2017

Raamat praktilise keskkonnakaitse kontseptsioonist.

Teemad on jaotatud kolme ossa, millest esimeses tutvustatakse praktilise keskkonnakaitse teoreetilisi aluseid, teises keskkonnakaitse nelja alustala (keskkonnaseisundi halvenemine, ressursside säilitamine, majanduslik areng ja isiklik kasu) ja kolmandas juhtumiuuringuid, kus on lahendatud väga erineva suuruse ja tähtsusega keskkonnaprobleeme.

Tegemist on ajakohase ja praktilise materjaliga aktivistidele, poliitikakujundajatele, teadlastele ning avaliku või erasektori ressursijuhtidele, kes seisavad igapäevaelus silmitsi keskkonnaalaste valikutega.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused