//
Loed praegu...
Keskkonnatehnoloogia ja materjaliteadus / Environmental technology and Materials Science

Athar Hussain, Sirajuddin Ahmed. Advanced Treatment Techniques for Industrial Wastewater. IGI Global, 2019

Tegemist on mahuka artiklite kogumikuga keskkonna- ja heitveepuhastusprotsesside erinevatest keskkonnaaspektidest ja tööstusliku reostuse juhtimise tehnikatest ning süsteemidest.

Tähtsamad märksõnad on põllumajanduslik reostus, ohtlike jäätmete käitlemine, prügilad, nõrgvee töötlemise süsteemid, kvaliteedi hindamine, reoveepuhastus, energia raiskamine, reovee uhtmine, vee kontrollimine, veepuhastussüsteemid.

Raamat on mõeldud õppejõududele ja praktiseerivatele inseneridele, jäätmekäitlusettevõtete ja prügilate käitlejatele, seadusandjatele, keskkonnakaitsjatele ja teadlastele ning üliõpilastele, kes huvituvad jäätmehooldusalastest uuringutest.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused