Teadustöö metodoloogia

Marcus B. Weaver-Hightower “How to Write Qualitative Research”, 2019

Raamat kvalitatiivse uurimuse kirjutajatele.

Tänapäeval kirjutatakse kvalitatiivseid uurimusi väga erinevates valdkondades alates sotsiaalteadustest äri ja tervishoiuni välja. Kuna kvalitatiivse uurimuse puhul keskendutakse ühe objekti süvaanalüüsile ja uuritakse toimuva sisu ning tulemuseks peaks olema „oma lugu“, siis on väga oluline kirjutamisoskus.

Raamatus keskendutakse, millal kirjutada, mida kirjutada, kuidas suhelda uurimuses osalejatega, kuidas teha intervjuude märkmeid, memode kirjutamisele, õigekirjale, peatükkide ja osade organiseerimisele, uurimise tulemuste koostamisele, teksti redigeerimisele jne jne.

Iga teema puhul on rohkelt praktilisi näiteid uurimustest ja näidislauseid.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

 

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv