Transpordi-ja liikluskorraldus

Yong Qin, Limin Jia. Active Safety Methodologies of Rail Transportation. Springer, 2019

Raamat on pühendatud raudteetranspordi kahele peamisele probleemile, milleks on töö efektiivsus ja ohutus.

Rohkete juhtumiuuringute abil esitatakse raamatus raudteeveo terviklik ohutuse tagamise süsteem, mis hõlmab endas nii rongi komponentide kvantitatiivset identifitseerimist kui prognoosimist, ohutuse ja usaldusväärsuse hindamise meetodeid, raudteetranspordi riskihindamist raudteevõrgu tasandil. Lisaks analüüsitakse liiklussüsteemi ohutusprognoose.

Raamat on mõeldud transporditööstuse professionaalidele, transpordisüsteemi administraatoritele, inseneridele, bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilastele.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv