Juhtimine ja turundus

Nassim Nicholas Taleb. Oma nahk mängus : varjatud asümeetriad igapäevaelus. Äripäev, 2019

Nassim Nicholas Taleb esitab oma raamatus väljakutse paljudele meie igapäevastele ja tavaks saanud uskumustele, mis puudutavad riske, kasumiteenimist, poliitikat, majandust ja indiviidi rolli ühiskonnas.

Raamatus mõtestatakse ümber tavapärane maailmakäsitlus ja lükatakse ümber müüdid edukast karjäärist, püütakse kaasa aidata õiglase ühiskonna defineerimisele ja antakse juhiseid libafaktide äratundmiseks ja teiste mõjutamiseks.

Nassim Nicholas Taleb on esseist, õpetlane, statistik, väga edukas investor ja polüglott, kes mõtiskleb oma raamatus juhuslikkuse, tõenäosuse ja ebakindluse üle.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv