Psühholoogia ja pedagoogika

Nassim Nicholas Taleb “Antihabras : asjad, mis lõikavad kasu korratusest”, 2019

Autor on öelnud, et ühel päeval taipas, et sõnaga “habras” – millel range definitsioon  oli seni puudunud – võib iseloomustada asju, millele ei meeldi muutlikkus, ja et asjadele, millele ei meeldi muutlikkus, ei meeldi ka juhuslikkus, määramatus, korratus, vead, stressorid jne.

Antihabras – kuidas elada maailmas, mida me ei mõista. Habras puruneb trauma puhul, robustne jääb terveks, antihabras saab tugevamaks. Hormees (ing.k. hormesis) on kui inimene saab stressorite tõttu tugevamaks. Autori sõnul on hormees norm ja selle puudumine on see, mis meile kahju teeb. Post-traumaatilise stressi sündroomi vastand post-traumaatiline kasv on kui trauma läbielanud inimesed kasvavad tugevamaks.

Nassim Nicholas Taleb on meie aja radikaalne ja paradoksaalne filosoof. Ta on kogu elu süvenenult tegelnud juhuslikkuse, ebamäärasuse, tõenäosuse ja teadmiste probleemidega ning teinud oma ideede najal kolmekordset hiilgavat karjääri – kirjamehena, ärimehe-kauplejana ning ülikooliprofessori ja teadlasena. Praegu töötab ta New Yorgi ülikooli polütehnilise instituudi riskijuhtimise auprofessorina.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv