//
Loed praegu...
Ehitus ja teedeehitus / Construction and Road Construction

Betoonelementide tolerantsid. Eesti Betooniühing, 2019

Juhendmaterjali eesmärk on koondada ja anda kommenteeritud ülevaade betoonelementide valmistamise ja ehitamise standardite ning juhiste kohastest tolerantsinõuetest.
Selles juhendis toetutakse valmistustolerantside määratlemisel betoonvalmistoodete üldeeskirjadele EVS-EN 13369 ja/või asjakohasele tootestandardile, vajadusel standardile EVS-EN 13670 ja teistele juhendmaterjalidele.
Juhendmaterjal on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega. Juhendi koostamisel kasutasid koostajad lisateavet mitmetest betoonelementide tolerantse käsitlevatest materjalidest, olulise teabeallikana kasutati Rootsis ja Soomes välja antud juhendmaterjale. Standardite kasutamisel tuleb jälgida nendega tehtavat arendustööd ning ilmuvaid uusversioone.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Please follow and like us:

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com