Hoonete ehitus

“Betoonelementide tolerantsid”, 2019

Juhendmaterjali eesmärk on koondada ja anda kommenteeritud ülevaade betoonelementide valmistamise ja ehitamise standardite ning juhiste kohastest tolerantsinõuetest.
Selles juhendis toetutakse valmistustolerantside määratlemisel betoonvalmistoodete üldeeskirjadele EVS-EN 13369 ja/või asjakohasele tootestandardile, vajadusel standardile EVS-EN 13670 ja teistele juhendmaterjalidele.
Juhendmaterjal on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega. Juhendi koostamisel kasutasid koostajad lisateavet mitmetest betoonelementide tolerantse käsitlevatest materjalidest, olulise teabeallikana kasutati Rootsis ja Soomes välja antud juhendmaterjale. Standardite kasutamisel tuleb jälgida nendega tehtavat arendustööd ning ilmuvaid uusversioone.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv