Hoonete ehitus

“Soojussõlmed : juhised ja eeskirjad”, 2019

Juhised on Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu poolt välja töötatud dokumendi TS1 / 2007 täiendatud ja korrigeeritud versioon. Soovituse täiustamisel on aluseks võetud uuenenud seadusandlust, täiustunud tehnoloogilist valmisolekut ning valdkonnas juba levinud parimaid praktikaid.

Dokument on otstarbekas aluseks võtta soojussõlmede tellimisel. Selle koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest: EL direktiiv 2014/68/EL, „Seadme ohutuse seadus“, „Toote nõuetele vastavuse seadus“, “Mõõteseadus”, “Kaugkütteseadus”, „Ehitusseadustik“, “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus” jne.  Versioonis on täpsustatud ühenduste tüüpskeeme ning toodud sisse soovitused oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. Samuti on enam tähelepanu pööratud juhtimiskeskustele ja andmevahetuse korraldamisele. Esmakordselt on eraldi peatükina välja toodud alternatiivsete energiaallikate soojusvõrguga ühendamise põhimõtted, et saavutada terviksüsteemide võimalikult energia- ja kulutõhus toimimine. Samuti kirjeldatakse järjest rohkem populaarsust koguvate kaugjahutussõlmede projekteerimise üldpõhimõtteid.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv