Keskkonnatehnoloogia

Simon A. Parsons, Bruce Jefferson “Introduction to Potable Water Treatment Processes”, 2006

Raamatus uuritakse seoseid joogivee kvaliteedi ja puhastusprotsessi valiku ja toimimise vahel. Sissejuhatavad peatükid hõlmavad nii Suurbritannia kui Euroopa seadusi ja WHO juhiseid. Teistes peatükkides keskendutakse konkreetsetele veetöötlusprotsessidele, kirjeldades nende taga olevaid keemilisi ja tehnilisi põhimõtteid. Protsesside rakendamist illustreeritakse vooskeemide, fotode ja juhtumianalüüside abil. Viimased peatükid keskenduvad orgaaniliste ja anorgaaniliste saasteainete eemaldamisele ja sette kõrvaldamisele ning töötlemisele.

Kasulik lugemismaterjal neile, kes juhivad veepuhastusprotsesse või viivad läbi uuringuid veepuhastusprotsesside kohta.

Vaata saadavust e-kataloogist ESTER

 

Discussion

Comments are closed.

Arhiiv