//
Loed praegu...
Kinnisvara korrashoid / Facilities Management

Ramesh Upadhyay, Jitendra Narayan Kumar. Facility Management Volume II : A Professional Guide. Notion Press, 2019

Kinnisvarakeskkonna juhtimine on peamiselt asutuste ja hoonete tugiteenuste pakkumiseks. Rahvusvaheline Standardiorganisatsiooni (ISO) defineerib kinnisvarakeskkonna juhtimist kui „protsesside integreerimine organisatsioonis kokkulepitud teenuste säilitamiseks ja arendamiseks, mis toetavad ning täiustavad põhitegevuse efektiivsust.“ Sellel alal töötavad spetsialistid peavad tundma väga palju valdkondi, näiteks personalijuhtimine, finants, inseneeria, toitlustamine, kommunikatsioon, logistika, tervis, turvalisus jne. Raamat abistab selles džunglis orienteeruda.

Vaata, kas raamatut saab laenutada

Click to see if the item is available

Discussion

Comments are closed.

Varasemad postitused